Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Maciej Smolarczyk – Prezes – tel. 502 204 600

Barbara Małecka – Sekretarz Zarządu

Mariusz Jasiszczak – Skarbnik

Janina Lengiewicz

Norbert Mazurek